Reinier de Graaf behaalt certificaat voor informatiebeveiliging in de zorg

9 juni 2023

Het Reinier de Graaf ziekenhuis heeft de NEN 7510-certificering behaald. Dat betekent dat de informatiebeveiliging in ons ziekenhuis goed op orde is. We gaan op een veilige manier om met de gegevens van patiënten, medewerkers en derden, en zetten stappen om de beveiliging nog verder te verbeteren.

Net als andere ziekenhuizen in Nederland maken wij, naast fysieke middelen zoals papier, steeds vaker gebruik van digitale middelen om de persoonlijke gegevens van patiënten, medewerkers en derden op te slaan. Denk aan het patiëntenportaal Mijn Reinier de Graaf. We besteden dan ook extra aandacht op het op een juiste manier beveiligen van deze informatie en het trainen van onze medewerkers over hoe zij hier zo veilig mogelijk mee om moeten gaan. Voor de certificering zijn drie auditoren drie dagen langs geweest om gesprekken met medewerkers te voeren en afdelingen te bezoeken op onze drie locaties.

Information Security Officer Linda de Lange was intensief betrokken bij het certificeringstraject: “De certificering behalen is niet het werk van één persoon of van één afdeling. Tijdens de audit wordt informatiebeveiliging in het hele ziekenhuis bekeken. Een topprestatie en een teamprestatie van de gehele organisatie!”