Reinier de Graaf Leerstoel Jongeren en Alcohol in Antwerpen officieel gestart

Met de inauguratie van onze kinderarts Nico van der Lely is vandaag de Reinier de Graaf Leerstoel Jongeren en Alcohol aan de Universiteit Antwerpen officieel afgetrapt.

29 september 2021

Het doel van de leerstoel is om het alcoholmisbruik onder Belgische jongeren beter in kaart te brengen en terug te dringen. Ook wordt in januari 2022 naar Nederlands model de eerste Belgische alcoholpoli opgezet. Prof. dr. Van der Lely richtte in 2006 de eerste alcoholpoli van Nederland op in het Reinier de Graaf ziekenhuis. Inmiddels kent ons land 12 van dit soort poliklinieken.

Sprekers
Bij de inauguratie waren onder meer videoboodschappen te zien van Wouter Beke (Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding) en de Delftse burgemeester Marja van Bijsterveldt, die beiden het maatschappelijke belang van Nico’s werk onderstreepten. Ook sprak onze directievoorzitter Carina Hilders over de betrokkenheid van het Reinier de Graaf bij de leerstoel.

Nederlandse aanpak
Anders dan in Nederland worden er in België nog weinig gegevens verzameld over alcoholmisbruik onder jongeren. Wel is bekend dat voor de coronapandemie jaarlijks meer dan 2000 jongeren werden opgenomen met een alcoholvergiftiging. Mede daardoor werd besloten om te gaan werken volgens de Nederlandse aanpak. Niet alleen door meer inzicht te verkrijgen in het alcoholmisbruik onder Vlaamse jongeren, maar ook door extra in te zetten op bewustwording rond de risico’s. Het uiteindelijke doel is om net als in Nederland een landelijk netwerk van alcoholpoliklinieken in België neer te zetten. De Reinier de Graaf Leerstoel Jongeren en Alcohol in Antwerpen loopt drie jaar.

Het persbericht van de Universiteit Antwerpen is te vinden via deze link.