Coronavirus: informatie over uw afspraak, onze bezoekersregeling en vaccinaties.

Meer informatie

Reinier de Graaf ziekenhuis start met COVID-vaccinatie

Het vaccineren van zorgmedewerkers tegen COVID-19 is vandaag, 7 januari 2021, ook in het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft van start gegaan.

7 januari 2021
COVID-vaccinatie

Delft, donderdag 7 januari 2021. Het vaccineren van zorgmedewerkers tegen COVID-19 is vandaag ook in het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft van start gegaan. Zo krijgt een kleine groep zorgprofessionals die acute en intensieve zorg verlenen aan coronapatiënten als eerste het vaccin toegediend. Met de vaccins die het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) nu beschikbaar heeft gesteld, kan het Reinier 10 procent van haar personeel vaccineren. In deze eerste ronde gaat het om zorgprofessionals die werken op de Intensive Care, op de Spoedeisende hulp en op de COVID-afdelingen. Het Reinier de Graaf ziekenhuis is blij dat is gestart met het vaccineren van medewerkers die in de frontlinie staan in de strijd tegen het coronavirus.

Eerste prik
In het Reinier de Graaf ziekenhuis is internist Nicole van der Linde vanmorgen om 9.00 uur als eerste gevaccineerd. Ze werkt regelmatig op de COVID-afdeling: ’Ik vind het een bijzonder moment. Het betekent dat we langzaam weer meer vrijheid kunnen krijgen. Nicole voelt zich na de prik prima. De vaccinatie is gezet door SEH verpleegkundige Marjo Hanegraaff: “Ik vind het een hele eer dat ik mee mag helpen om mijn collega’s te vaccineren. Alles is heel goed geregeld.” Nicole en Marjo verwachten een hoge bereidheid van hun collega’s om zich ook te laten inenten.

Belangrijke eerste stap
De minister van VWS besloot onlangs om een beperkt aantal vaccins vervroegd beschikbaar te stellen voor ziekenhuismedewerkers die acute COVID-gerelateerde zorg bieden. Op basis van het landelijk protocol van het  Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) heeft het Reinier de Graaf ziekenhuis de geleverde vaccins verdeeld onder haar medewerkers. Daarmee is een belangrijke eerste stap gezet in de strijd tegen het coronavirus, zegt directievoorzitter Carina Hilders: “Met dit vaccin beschermen we onze zorgprofessionals en indirect ook onze patiënten maximaal tegen het coronavirus. Hierdoor kunnen we onze continuïteit van zorg blijven waarborgen.”

Door de schaarste aan vaccins in Nederland kan 90 procent van het zorgpersoneel in het Reinier de Graaf ziekenhuis nu nog niet gevaccineerd worden. Carina Hilders: “We hopen dat er snel meerdere vaccins komen, zodat we niet alleen de mensen in de acute COVID-gerelateerde zorg kunnen vaccineren, maar ook onze medewerkers van andere afdelingen. Ook zij hebben regelmatig te maken met uitval omdat zij zelf besmet raken met het coronavirus.”

Bescherming van 95%
De zorgmedewerkers van het Reinier de Graaf ziekenhuis krijgen het BioNTech/Pfizer-vaccin, dat een bescherming van 95% biedt na twee vaccinaties tegen het virus. Het vaccin is goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Zij toetsen de vaccins op veiligheid, betrouwbaarheid en werkzaamheid. De vaccins worden toegediend door professionals van het Reinier de Graaf ziekenhuis die hiertoe bevoegd zijn.