Samenwerking kinderrevalidatie Reinier de Graaf en Basalt zorgt voor optimale begeleiding kinderen

25 januari 2023

Al jarenlang werkt het Reinier de Graaf ziekenhuis samen met Basalt Revalidatie. Hoe ziet de samenwerking op het gebied van kinderrevalidatie eruit en wat zijn hiervan de voordelen voor kinderen en hun ouders? Madlenka van Pomeren, kinderrevalidatiearts bij Reinier de Graaf én Basalt: “Door de intensieve samenwerking, zorgen we ervoor dat kinderen de juiste behandeling krijgen en steeds weer nieuwe stappen maken.”

Vaak krijgen kinderen vanuit de kinderrevalidatiearts van het ziekenhuis een doorverwijzing naar Basalt Revalidatie, waar ze begeleiding krijgen van een team van onder meer fysiotherapeuten, ergotherapeuten, revalidatieartsen, logopedisten, psychologen en maatschappelijk werkers. Zo ook de 7-jarige Selsabil. Zij is al onder behandeling bij Basalt sinds haar eerste levensjaar. Haar moeder Siham vertelt: “Selsabil is geboren in Reinier de Graaf. Bij de nacontrole in het ziekenhuis bleek dat zij nader onderzocht moest worden. De kinderarts stuurde haar door naar de klinisch geneticus voor DNA-onderzoek. Selsabil bleek een zeldzaam syndroom te hebben, waardoor ze zich onder meer trager ontwikkelt en een lage spierspanning heeft. Ook heeft ze een waterhoofd, waardoor ze een speciale drain in haar hoofd kreeg om overtollig vocht af te voeren.”

“Na het vaststellen van het syndroom besloot de neuroloog in Reinier de Graaf haar door te sturen naar de neuroloog in het kinderziekenhuis in Rotterdam. Wel komt Selsabil jaarlijks voor controle bij de kinderarts in Reinier de Graaf en werken de ziekenhuizen onderling samen. Vanaf haar eerste jaar kreeg ze fysiotherapie bij Basalt, omdat ze niet goed kon rollen, draaien en rechtop zitten. Dankzij de revalidatie lukte dat uiteindelijk wel. Later kreeg Selsabil steeds meer begeleiding bij Basalt, zoals logopedie en ergotherapie. Haar therapeuten kijken allemaal vanuit hun eigen vakgebied naar Selsabil, maar zorgen voor een goede onderlinge afstemming.”

Goede begeleiding
Siham: “Vanaf het moment dat we de diagnose kregen, zijn we echt goed begeleid. Sinds Selsabil onder behandeling is bij Basalt krijgt zij steeds de therapie waar ze op dat moment het meeste aan heeft. Momenteel heeft ze minder fysiotherapie, maar juist meer ergotherapie en sinds kort ook hydrotherapie in het speciale zwembad. Dit alles gaat steeds in samenspraak met ons. Selsabil zat eerst 1,5 jaar op het speciaal onderwijs bij de Maurice Maeterlinckschool, die samenwerkt met Basalt. Sinds 2020 zit Selsabil op een reguliere basisschool, waardoor ik wekelijks met haar naar Basalt rij voor de therapie. Basalt plant de behandelingen dan zo handig mogelijk in om extra reistijd te voorkomen. Bovendien kan ik altijd om advies vragen. Hetzelfde geldt voor de kinderarts van Reinier de Graaf. Zij is zo betrokken en is, net als wij, onder de indruk hoeveel Selsabil inmiddels al kan en hoe ze zich ontwikkelt.”

In samenspraak
Kinderrevalidatiearts Madlenka: “We betrekken ouders nauw bij de behandeling van hun kind. Hierdoor bouwen zij vertrouwen op en leren zij hun kind thuis op de juiste wijze te stimuleren. Voor kinderen onder de 5 jaar hebben we verschillende behandelprogramma’s. Een deel van de kinderen komt met hun ouders in een ouder-kindgroep, waarin de ouders informatie en adviezen krijgen aan de hand van thema’s zoals de grove motoriek, eten en drinken, handfunctie en de cognitieve ontwikkeling. Daarnaast is er ook de carrousselbehandeling, waarbij al onze therapeuten wekelijks bijeenkomen in één ruimte en de ouders hen ter plekke om advies en praktische hulp kunnen vragen en dit meteen samen met hun kind kunnen oefenen. In de therapeutische peutergroep krijgen kinderen twee ochtenden per week intensieve begeleiding in een soort peuterspeelzaal setting. Bij al deze behandelingen is er regelmatig een groot overleg samen met ouders om de gestelde doelen te evalueren en nieuwe doelen te stellen. Er is veel mogelijk. Sommige kinderen hebben bijvoorbeeld tijdelijk medicatie nodig, maar ook een spalkje, aangepaste schoenen of andere hulpmiddelen kunnen uitkomst bieden.” Binnen Basalt werken ook maatschappelijk werkers en een psycholoog. “Zij helpen het kind en de ouders met goede uitleg over de aandoening zelf, maar ook het ermee omgaan en de acceptatie ervan.”

Individuele behandeling
Voor kinderen in de basisschool- en middelbare schoolleeftijd, zoals Selsabil, is de begeleiding bij Basalt anders ingericht. Madlenka: “Zij krijgen meer individuele begeleiding, vaak één of twee keer per week na schooltijd. Maar voor deze kinderen zijn er ook specifieke groepsbehandelingen mogelijk, zoals bijvoorbeeld een rolstoelvaardigheidstraining. De meeste kinderen blijven vaak langere tijd bij ons onder behandeling. Of ze blijven onder controle bij de kinderrevalidatiearts van Basalt en krijgen hulp op de momenten dat dit nodig is. Dat komt doordat een kind steeds nieuwe stappen in de ontwikkeling blijft maken, en dus ook steeds weer nieuwe vaardigheden moet aanleren. Door het kind en de ouders hierbij goed te begeleiden, kunnen we ervoor zorgen dat het kind zo zelfstandig mogelijk blijft.” Moeder Siham ondersteunt dit: “Samen met haar therapeuten zorgen we dat Selsabil steeds weer nieuwe stappen maakt. Heel belangrijk, want zo kan zij zich optimaal ontwikkelen.”

Korte lijntjes
Madlenka: “Toen ik 15 jaar geleden aan de slag ging bij Reinier de Graaf en Basalt was er al een goede samenwerking. Ik vind het mooi om te zien dat we elkaar nu nog beter weten te vinden. Zo kunnen we vanuit Basalt altijd laagdrempelig schakelen met de kinderarts, neuroloog of orthopeed. Door deze korte lijntjes met het ziekenhuis versterken we elkaar en kunnen we onze patiënten sneller en beter helpen.”

In Reinier de Graaf is er twee keer per week een spreekuur voor kinderen met een verwijzing van de huisarts of specialist. Vaak zijn dit kinderen met een ontwikkelingsachterstand door bijvoorbeeld zuurstofgebrek tijdens de geboorte, een DNA-afwijking, spierziekte of een ontwikkelingsachterstand zonder duidelijke oorzaak. Madlenka: “We stellen aan de hand van een vraaggesprek en lichamelijk onderzoek een diagnose, maar soms is dit niet direct duidelijk. Daarom is ons tweewekelijkse multidisciplinaire overleg in het ziekenhuis waardevol. Dit is een overleg van de revalidatieartsen met de kinderarts, neuroloog, AVG-arts (Arts Verstandelijk Gehandicapten), psycholoog en de klinisch geneticus. Samen weet je immers altijd meer, om zo sneller tot de juiste diagnose en behandeling te komen.”