Sneller de juiste zorg voor patiënten met sociaal-maatschappelijke problemen

Het Reinier de Graaf ziekenhuis start 1 oktober 2021 met een pilot om patiënten die maatschappelijke hulp nodig hebben, eerder de juiste zorg te bieden. Maatschappelijk werkers uit het sociale domein gaan samenwerken met maatschappelijk werkers van het ziekenhuis.

30 september 2021

Doel is om de zorgvraag van patiënten in het Reinier snel in kaart te brengen en hen na ontslag direct de juiste zorg en ondersteuning te bieden. Deze unieke samenwerking gaat uit van de overtuiging dat netwerkzorg dé oplossing is om de stijgende zorgvraag aan te kunnen. “Alleen samen kunnen we die uitdaging aan”, stellen het Reinier de Graaf ziekenhuis, DSW Zorgverzekeraar en de gemeenten Delft en Westland.

Toename zorgvraag

De aanvragen voor medisch maatschappelijk werk namen de afgelopen jaren in het Reinier de Graaf ziekenhuis toe. Het aantal uren dat het ziekenhuis maatschappelijke hulp heeft ingezet, was in 2018 200 uur, in 2019 liep dat op tot 355 uur en ook in 2020 werd 355 uur ingezet om patiënten te helpen. Patiënten die psychologische of sociale hulp nodig hebben, kampen steeds vaker met complexe sociale problematiek, zoals eenzaamheid, verwaarlozing, dakloosheid, mishandeling en verslaving. Om hen eerder de juiste zorg te kunnen bieden, start het Reinier de Graaf ziekenhuis een unieke samenwerking met Delft Support (de uitvoeringsorganisatie van de gemeente Delft) en het Sociaal Kernteam Westland (wijkteam van de gemeente Westland).

Pilot maatschappelijk werk

Vanaf 1 oktober 2021 werken twee maatschappelijk werkers van de eerste lijn samen met maatschappelijk werkers van het ziekenhuis. Zij brengen de problematiek van de patiënt in kaart en zoeken samen naar oplossingen op maat. Zo bepalen ze samen met de patiënt welke zorg of ondersteuning hij of zij nodig heeft en leggen het eerste contact met een aanbieder. Anja van der Eijk, manager Bureau Transmurale zorg van het Reinier de Graaf ziekenhuis: “Ik geloof dat deze samenwerking de zorg voor onze patiënten verbetert. Zo was er een moeder uit Zuid-Afrika bij ons bevallen, maar ze had geen verblijfsvergunning. Ze was alleen en had geen sociaal netwerk om haar op te vangen. Ze moest langer in het ziekenhuis blijven, omdat ze nergens naartoe kon. In zo’n geval is de expertise van onze nieuwe collega’s uit de eerste lijn enorm waardevol. Zij kennen de sociale kaart en weten de wegen te bewandelen om voor haar een veilige plek te creëren buiten het ziekenhuis.”

Ook de professionals van Delft Support en het Sociaal Kernteam Westland zijn enthousiast. Aline Beugelaar en Judith Tieleman leggen uit: “Door deze samenwerking kunnen we onze hulp veel eerder aanbieden. De patiënten die wij straks in het ziekenhuis al kunnen ondersteunen, zagen we voorheen pas op een veel later moment. En voor complexe sociaal-maatschappelijke hulpvragen geldt dat je meer voor iemand kunt betekenen in een vroeg stadium van de problematiek.”

Toekomstvisie

De pilot, die in eerste instantie zes maanden duurt, past binnen de strategie van het Reiner de Graaf ziekenhuis om patiënten samen met regionale zorgpartners de juiste zorg, op de juiste plaats en op het juiste moment in hun leven te bieden. Directievoorzitter Carina Hilders: “De samenwerking met onze zorgpartners in de regio wordt steeds belangrijker, omdat de zorgvraag groeit en tegelijkertijd complexer wordt. We moeten de handen ineenslaan en grensverleggend nadenken hoe we gezamenlijk die beste zorg aan onze patiënten kunnen blijven verlenen. Deze samenwerking laat zien dat we buiten de muren van ons ziekenhuis kijken om patiënten optimaal te helpen. De aankomende maanden onderzoeken we hoeveel waarde het toevoegt aan kwaliteit van leven van onze patiënten. Want, dat is waar we samen voor gaan: de beste zorg voor alle mensen in onze regio.”