Staatssecretaris in gesprek over verantwoord alcoholgebruik onder studenten

29 augustus 2022

Vandaag was Maarten van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, te gast bij studentenvereniging DSB (Delftsche Studenten Bond). Hier besprak hij de aanpak ‘bewust alcoholgebruik onder studenten’, een initiatief waar onze kinderarts Nico van der Lely vanuit zijn Stichting Jeugd en Alcohol nauw bij betrokken is. Samen met de LKvV (Landelijke Kamer van Verenigingen) is het de bedoeling om deze aanpak landelijk uit te rollen, zoals genoemd in het Nationaal Preventieakkoord.

Hoewel alcohol onlosmakelijk is verbonden met de studentencultuur, zijn de Delftse studentenverenigingen steeds meer bezig met bewust alcoholgebruik. “Zo heeft een groot deel van de verenigingen al een 0,0%-tap gerealiseerd, of gaat dit nog doen”, vertelt Meike Mulders, bestuurslid van de Delftsche Studenten Bond. “Daarnaast bieden veel verenigingen inmiddels minimaal 3 alcoholvrije bieren aan. En we weten ook dat deze steeds vaker worden gepromoot en verkocht, bijvoorbeeld rond tentamenperiodes en tijdens de introductieweek die vorige week plaatsvond in Delft. Op deze manier hopen we studenten steeds meer kennis te laten maken met alcoholvrije alternatieven.”

Grensoverschrijdend gedrag
Kinderarts Nico van der Lely is blij met de ontwikkelingen in het Delftse verenigingsleven. “De Stichting Jeugd en Alcohol, het Rode Kruis, verschillende Delftse studenten- en sportverenigingen, de gemeente Delft en de TU Delft werken al langer samen om eerstejaars studenten bewuster te maken van de gevaren van alcohol. Juist zij zijn vaak kwetsbaar, omdat ze hun weg nog moeten vinden in een nieuwe leefomgeving en zoeken naar sociale aansluiting. Verder bestaat er ook een intentieverklaring om grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan, iets wat vaker voorkomt bij overmatig alcoholgebruik. Deze verklaring is ondertekend door 39 Delftse studie-, studenten- en sportverenigingen.”

Samen doorpakken
Ook staatssecretaris Van Ooijen kijkt met een tevreden gevoel terug op zijn bezoek aan de Delftse studenten: “Alcoholgebruik en het studentenleven zijn sterk verweven. Maar overmatig alcoholgebruik met bijvoorbeeld meer dan 21 glazen per week kent ernstige gezondheidsrisico’s. Goed om van Delftse studenten en arts Nico van der Lely te horen welke initiatieven werken om minder te drinken.”