Voortaan directe overdracht patiëntengegevens huisartsenpost naar Reinier de Graaf

20 maart 2023

Vanaf vandaag kunnen de huisartsenposten Schievliet (Delft) en Westland met één druk op de knop belangrijke patiëntgegevens doorsturen naar de Spoedeisende hulp (SEH) en Eerste Harthulp (EHH) van Reinier de Graaf.

“Een groot voordeel hiervan is dat we alle belangrijke gegevens van deze patiënten ontvangen op het moment dat ze naar ons worden doorverwezen en onderweg zijn. Hierdoor krijgen we direct alle informatie, waardoor we al op de hoogte zijn terwijl de patiënt op weg is naar ons ziekenhuis”, aldus SEH-hoofd Manon Boomkens.

Bjorn Okkerse, IT-architect: “Door een digitale koppeling tussen de systemen van de huisartsenposten en onze Spoedeisende Hulp en Eerste Harthulp, komen de gegevens direct door. Bovendien komt er meer informatie door omdat ook hartfilmpjes en andere triagegegevens kunnen worden meegestuurd. Dit alles maakt dat huisartsen veel makkelijker kunnen doorverwijzen. Deze verbetering is gerealiseerd door de goede samenwerking tussen de huisartsenposten en ons ziekenhuis.“

Heleen van Dienst, locatiemanager huisartsenposten Schievliet locatie Delft, is blij met deze verbetering: “Het bespaart de huisartsen tijd doordat zij niets meer handmatig hoeven te doen, maar alle gegevens met een druk op de knop kunnen doorzetten naar Reinier de Graaf.  Hierdoor verloopt de informatieoverdracht sneller en gestructureerder, wat de patiëntenzorg alleen maar ten goede komt.” 

Het verbeteren van de communicatie rondom de Spoedeisende hulp is onderdeel van het overheidsprogramma Met Spoed Beschikbaar, waar vanuit het project mee is samengewerkt.