Naar het ziekenhuis tijdens de coronacrisis?

Meer informatie

ANBI

ANBI is een afkorting voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat we een instelling zijn die zich helemaal inzet voor algemeen belang. Op deze pagina is informatie van onze organisatie te vinden.

Algemene gegevens
Stichting Reinier de Graaf Groep
De stichting Reinier de Graaf Groep is onderdeel van de stichting Reinier Haga Groep.

Postadres
Postbus 5011
2500 GA  Delft

Bezoekadressen

Delft
Reinier de Graafweg 5
2625 AD Delft
(015) 260 30 60
Lees meer

Voorburg
Fonteynenburghlaan 5
275 CX Voorburg
(070) 340 11 00
Lees meer

Ypenburg
Kiekendiefstraat 17
2496 RP Den Haag
(015) 270 68 00
Lees meer

Naaldwijk
Middel Broekweg 2a
2671 ME Naaldwijk
(015) 260 30 60
Lees meer

Webadres
www.reinierdegraaf.nl
www.reinierhaga.nl

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) / fiscaal nummer: 005256975

KvK-nummer: 41159777
AGB code: 06010857

Doelstelling
De stichting Reinier de Graaf Groep heeft ten doel: in het algemeen, de bevordering van de gezondheidszorg, Meer in het bijzonder beoogt de stichting ten dienst van het algemeen belang te voorzien in de behoeften aan onderzoek, behandeling, verpleging en verzorging van personen, die om enigerlei reden medische en verpleegkundige bijstand behoeven.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

De bestuurders en hun functies
Prof. dr. C.G.J.M Hilders:
directeur Reinier de Graaf Groep; lid raad van bestuur Reinier Haga Groep.
Drs. J.T. Hiemstra; directeur bedrijfsvoering Reinier de Graaf

Beloningsbeleid

  • Bestuurders Reinier de Graaf Groep
    De beloning van de leden van de directie vindt plaats conform WNT.
  • Bestuurders Reinier Haga Groep
    De beloning van de leden van de raad van bestuur vindt plaats conform WNT.

Raad van Toezicht
De bezoldiging van de leden van de raad van toezicht is conform WNT. Eenmaal per jaar evalueert de raad van toezicht zijn functioneren. Er wordt, zowel door raad van toezicht als door raad van bestuur en directie, volledig gewerkt in lijn met de Governancecode voor de zorg.

Personeel
Beloningsbeleid voor personeel vindt plaats volgens de CAO ziekenhuizen en de CAO AMS.

Jaarverslagen
Hier kunt u de Jaarrekening 2020 van de stichting Reinier de Graaf Groep bekijken.
Hier kunt u het Jaarverslag 2019 van de Reinier Haga Groep bekijken. Het Reinier de Graaf ziekenhuis maakt onderdeel uit van de Reinier Haga Groep.

ANBI
Hier vindt u het ANBI-publicatieformulier 2020 van de stichting Reiner de Graaf Groep

Medisch strategisch beleidsplan
Hier vindt u ons medisch strategische beleidsplan.