Coronavirus: informatie over uw afspraak en over onze bezoekersregeling.

Meer informatie

Polikliniek Kindergeneeskunde

Als uw kind verwezen is naar het ziekenhuis, kunt u terecht op de poliklinieken Kindergeneeskunde van de locaties Delft, Voorburg, Naaldwijk en Ypenburg. Hier staan specialisten klaar voor de beste zorg aan kinderen van 0 tot 18 jaar.

Speciale poliklinieken

Voor veel aandoeningen, klachten en problemen bij kinderen zijn er speciale spreekuren. Kinderartsen werken hier vaak in gespecialiseerde teams. Bijvoorbeeld bij allergieën, eetstoornissen, infectieziekten of kanker.

Allergie en Kind
In ons Delfts Allergie Centrum (DAC) is ook een afdeling Allergie en Kind. Hier werken (kinderarts-)allergologen, dermatologen, diëtisten, KNO-artsen, longartsen en medisch immunologen samen. Zij proberen erachter te komen wat de oorzaak is van de allergie van uw kind. Zo kunnen zij de juiste behandeling kiezen.

Pindapoli
Een van de gespecialiseerde spreekuren van Allergie en Kind is de Pindapolikliniek. Hier proberen onze specialisten een pinda-allergie bij uw jonge kind te voorkomen door vroege, veilige introductie van pinda.  Vooral bij baby’s met eczeem is dit belangrijk. Lees meer over de Pindapoli.

Astmaspreekuur
Op het astmaspreekuur werken onze kinderartsen samen met astmaverpleegkundigen en de doktersassistenten van de longfunctieafdeling. Zo kan de juiste behandeling snel gestart worden.

Buikpijnpolikliniek
Als uw kind vaak last heeft van buikpijn, is er een multidisciplinair spreekuur: de Buikpijnpolikliniek. De kinderarts, kinderpsycholoog, medisch pediatrisch hulpverlener, kinderfysiotherapeut en diëtist werken hier samen. Het buikpijnteam heeft jarenlange ervaring met de behandeling van buikpijn en obstipatie (verstopping van de darmen) bij kinderen.

Cardiologiespreekuur
Als uw kind een hartprobleem heeft, kan het terecht op het cardiologiespreekuur. Bijvoorbeeld bij hartruis, hartkloppingen of pijn op de borst. Hier werkt een kinderarts die gespecialiseerd is in kindercardiologie (Cardex). Ons ziekenhuis werkt nauw samen met het Centrum voor Aangeboren Hartafwijkingen van het LUMC (CAHAL). Elke maand is er een gezamenlijk spreekuur.

Diabetespolikliniek
In ons ziekenhuis werkt een groot team van verschillende specialisten samen aan de behandeling van diabetes (suikerziekte) bij kinderen. Het team bestaat uit kinderartsen, kinderdiabetesverpleegkundigen (KDV), verpleegkundig specialisten, kinderpsychologen, diëtisten en een maatschappelijk werker. We werken volgens de hoogste standaard met sensor- en pomptherapie. De zorg is altijd op maat en persoonlijk.

Eetstoornissen
Ons team van kinderartsen behandelt kinderen en jongeren met een eetstoornis. Zij werken samen met kinderpsychologen, kinderpsychiaters en diëtisten van GGZ Delfland. Samen kunnen zij de beste behandeling voor uw kind bepalen.

Erfelijk aangeboren afwijkingen en ontwikkelingsachterstand 
Heeft uw kind een erfelijke aangeboren afwijking of een ontwikkelingsachterstand? Dan is er een wekelijks spreekuur waar u met uw kind terecht kunt. Hier werken onze kinderarts, revalidatiearts (Basalt revalidatiecentrum), neuroloog en klinisch geneticus (uit Erasmus MC) samen. Meestal komen zij na de eerste afspraak met een diagnose en een behandelplan.

Infectieziekten
Verwacht de huisarts een afweerstoornis of bijzondere infectieziekte bij uw kind? Dan is er de polikliniek Infectieziekten. Hier werkt een kinderarts-immunoloog-infectioloog. De polikliniek Infectieziekten werkt samen met het SKZ en het LUMC.

Polikliniek endocrinologie
Als er iets niet in orde is met hormonen, dan kan uw kind terecht bij de endocrinoloog. Bijvoorbeeld bij een kleine lengte of bij schildklierproblemen. Onze kinderarts-endocrinoloog werkt nauw samen met het Wilhelmina Kinderziekenhuis, het Leids Universitair Medisch Centrum, het Erasmus Medisch Centrum en het Juliana Kinderziekenhuis.

Polikliniek Jeugd en alcohol
Op de polikliniek Jeugd en alcohol biedt de kinderarts nazorg aan jongeren die met een alcoholvergiftiging in ons ziekenhuis zijn opgenomen. Ook de ouders worden bij de behandeling betrokken. En soms een (neuro)psycholoog. Samen bekijken we hoe we alcoholproblemen in de toekomst kunnen voorkomen. Lees meer over Jeugd en alcohol.

Neonatologie
Op de afdeling Neonatologie worden baby’s opgenomen die extra zorg nodig hebben. Wij betrekken het hele gezin bij deze zorg: gezinsgerichte zorg. Het Neonatologie team is groot: er werken oa kinderartsen, verpleegkundigen, diëtisten, kinderfysiotherapeut, lactatiekundigen. Ook is er een verpleegkundig nazorgspreekuur (VNS). Hier bieden neonatologieverpleegkundigen zorg nadat uw te vroeg geboren kindje naar huis mag. Lees meer over Neonatologie.

Kinderoncologie
Op het Kinderoncologiespreekuur zien onze kinderartsen kinderen met kanker voordat ze chemotherapie krijgen. Chemotherapie is een behandeling met medicijnen die ‘cytostatica’ worden genoemd. Voor de behandeling van kanker bij kinderen werkt het Reinier de Graaf samen met het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie in Utrecht in “shared care zorg”.

Kinder- en jeugdpsychologie
Als uw kind een lichamelijke ziekte of aandoening heeft, kan dat psychische gevolgen hebben. Dan kunt u met uw kind terecht op de afdeling Kinder- en jeugdpsychologie. Hier bieden kinder- en jeugdpsychologen verschillende onderzoeken en behandelingen aan uw kind. Zij werken nauw samen met andere artsen, fysiotherapeuten, diëtisten en maatschappelijk werkenden. 


Contact

De polikliniek Kindergeneeskunde is op werkdagen bereikbaar van 8.30 tot 16.30 uur via tel. 015 – 260 36 90.

Polikliniek: Delft, 1e verdieping, gang H.
Kinderafdeling: 2e verdieping, gang F.
Kinderdagbehandeling en Kinderallergologie: 2e verdieping, gang G.
Neonatologie: 2e verdieping, gang D.

Afspraak & Contact

De polikliniek Kindergeneeskunde is op werkdagen bereikbaar van 8.30 tot 16.30 uur via tel. 015 – 260 36 90.

Vind de weg

Polikliniek: Delft, 1e verdieping, gang H.
Kinderafdeling: 2e verdieping, gang F.
Kinderdagbehandeling en Kinderallergologie: 2e verdieping, gang G.
Neonatologie: 2e verdieping, gang D.