Polikliniek Kindergeneeskunde

Als uw kind verwezen is naar het ziekenhuis, kunt u terecht op de poliklinieken Kindergeneeskunde van de locaties Delft, Voorburg en Naaldwijk. Hier staan specialisten klaar voor de beste zorg aan kinderen van 0 tot 18 jaar.

Speciale poliklinieken

Voor veel aandoeningen, klachten en problemen bij kinderen zijn er speciale spreekuren. Kinderartsen werken hier vaak in gespecialiseerde teams. Bijvoorbeeld bij allergieën, eetstoornissen, infectieziekten of kanker.

Allergie en Kind


In ons Delfts Allergie Centrum (DAC) is ook een afdeling Allergie en Kind. Hier werken (kinderarts-)allergologen, dermatologen, diëtisten, KNO-artsen, longartsen en medisch immunologen samen. Zij proberen erachter te komen wat de oorzaak is van de allergie van uw kind. Alleen dan kunnen zij de juiste behandeling kiezen.

Pindapoli


Een van de gespecialiseerde spreekuren van Allergie en Kind is de Pindapolikliniek. Hier proberen onze specialisten een pinda-allergie bij uw jonge kind te voorkomen door vroege, veilige introductie van pinda. Bovendien is het vooral bij baby’s met eczeem belangrijk. Lees meer over de Pindapoli.

Astmaspreekuur


Op het astmaspreekuur werken onze kinderartsen samen met astmaverpleegkundigen en de doktersassistenten van de longfunctieafdeling. Dan kan de juiste behandeling snel gestart worden.

Buikpijnpolikliniek


Als uw kind vaak last heeft van buikpijn, is er een multidisciplinair spreekuur: de Buikpijnpolikliniek. De kinderarts, kinderpsycholoog, medisch pediatrisch hulpverlener, kinderfysiotherapeut en ook de diëtist werken hier samen. Het buikpijnteam heeft onder andere jarenlange ervaring met de behandeling van buikpijn en obstipatie (verstopping van de darmen) bij kinderen.

Cardiologiespreekuur


Als uw kind een hartprobleem heeft, kan het terecht op het cardiologiespreekuur. Bijvoorbeeld bij hartruis, hartkloppingen of pijn op de borst. Hier werkt een kinderarts die gespecialiseerd is in kindercardiologie (Cardex). Ons ziekenhuis werkt nauw samen met het Centrum voor Aangeboren Hartafwijkingen van het LUMC (CAHAL). Elke maand is er een gezamenlijk spreekuur.

Diabetespolikliniek


In ons ziekenhuis werkt een groot team van verschillende specialisten samen aan de behandeling van diabetes (suikerziekte) bij kinderen. Het team bestaat uit onder andere kinderartsen, kinderdiabetesverpleegkundigen (KDV), verpleegkundig specialisten, kinderpsychologen, diëtisten en een maatschappelijk werker. We werken volgens de hoogste standaard met sensor- en pomptherapie. De zorg is altijd op maat en persoonlijk. Onze missie is om de beste passende medische zorg te leveren aan ieder kind met diabetes. Het uitgangspunt hierbij is een goede kwaliteit van leven en een toekomst zonder complicaties voor kinderen met diabetes.

Eetstoornissen


Ons team van kinderartsen behandelt kinderen en jongeren met een eetstoornis. Zij werken samen met kinderpsychologen, kinderpsychiaters en diëtisten van GGZ Delfland. Daardoor kunnen zij samen de beste behandeling voor uw kind bepalen.

Erfelijk aangeboren afwijkingen en ontwikkelingsachterstand

 
Heeft uw kind een erfelijke aangeboren afwijking of een ontwikkelingsachterstand? Dan is er een wekelijks spreekuur waar u met uw kind terecht kunt. Hier werken onze kinderarts, revalidatiearts (Basalt revalidatiecentrum), neuroloog en klinisch geneticus (uit Erasmus MC) samen. Meestal komen zij al na de eerste afspraak met een diagnose en een behandelplan.

Infectieziekten


Verwacht de huisarts een afweerstoornis of bijzondere infectieziekte bij uw kind? Dan is er de polikliniek Infectieziekten. Hier werkt een kinderarts-immunoloog-infectioloog. De polikliniek Infectieziekten werkt samen met het SKZ en het LUMC.

Polikliniek endocrinologie


Als er iets niet in orde is met hormonen, dan kan uw kind terecht bij de endocrinoloog. Bijvoorbeeld bij een kleine lengte of bij schildklierproblemen. Onze kinderarts-endocrinoloog werkt nauw samen met het Wilhelmina Kinderziekenhuis, het Leids Universitair Medisch Centrum, het Erasmus Medisch Centrum en het Juliana Kinderziekenhuis.

Polikliniek Jeugd en alcohol


Op de polikliniek Jeugd en alcohol biedt de kinderarts nazorg aan jongeren die met een alcoholvergiftiging in ons ziekenhuis zijn opgenomen. Ook de ouders worden bij de behandeling betrokken. En soms een (neuro)psycholoog. Samen bekijken we hoe we alcoholproblemen in de toekomst kunnen voorkomen. Lees meer over Jeugd en alcohol.

Neonatologie


Op de afdeling Neonatologie worden baby’s opgenomen die extra zorg nodig hebben. Wij betrekken het hele gezin bij deze zorg, met andere woorden: gezinsgerichte zorg. Het Neonatologie team is groot: er werken onder andere kinderartsen, verpleegkundigen, diëtisten, kinderfysiotherapeut, lactatiekundigen. Ook is er een verpleegkundig nazorgspreekuur (VNS). Hier bieden neonatologieverpleegkundigen zorg nadat uw te vroeg geboren kindje naar huis mag. Lees meer over Neonatologie.

Kinderoncologie


Op het Kinderoncologiespreekuur zien onze kinderartsen kinderen met kanker voordat ze chemotherapie krijgen. Chemotherapie is een behandeling met medicijnen die ook wel ‘cytostatica’ worden genoemd. Voor de behandeling van kanker bij kinderen werkt het Reinier de Graaf samen met het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie in Utrecht in ‘shared care zorg’.

Kinder- en jeugdpsychologie

Als uw kind een lichamelijke ziekte of aandoening heeft, kan dat psychische gevolgen hebben. Dan kunt u met uw kind terecht op de afdeling Kinder- en jeugdpsychologie. Hier bieden kinder- en jeugdpsychologen verschillende onderzoeken en behandelingen aan uw kind. Zij werken nauw samen met andere, namelijk: artsen, fysiotherapeuten, diëtisten en maatschappelijk werkenden. 


Contact

De polikliniek Kindergeneeskunde is op werkdagen bereikbaar van 8.30 tot 16.30 uur via tel. 015 – 260 36 90.

Polikliniek: Delft, 1e verdieping, gang H.
Kinderafdeling: 2e verdieping, gang F.
Kinderdagbehandeling en Kinderallergologie: 2e verdieping, gang G.
Neonatologie: 2e verdieping, gang D.

Afspraak & Contact

De polikliniek Kindergeneeskunde is op werkdagen bereikbaar van 8.30 tot 16.30 uur via tel. 015 – 260 36 90.

Vind de weg

Polikliniek: Delft, 1e verdieping, gang H.
Kinderafdeling: 2e verdieping, gang F.
Kinderdagbehandeling en Kinderallergologie: 2e verdieping, gang G.
Neonatologie: 2e verdieping, gang D.