Moeder & kind

De afdelingen Verloskunde, Kraam, Neonatologie en Kind en Jeugd vormen samen het Moeder en Kindcentrum.

Ieder jaar neemt het aantal vrouwen in onze regio dat in Reinier de Graaf wil bevallen toe en deze vraag blijft ook de komende jaren stijgen. In 2020 werden er bijna 3000 baby’s geboren in ons ziekenhuis. Zo’n 80% van de vrouwen beviel onder begeleiding van onze klinisch verloskundigen, artsen en gynaecologen, en de overige 20% betrof een poliklinische bevalling. Deze vrouwen werden begeleid door hun eigen verloskundige. Zowel vrouwen met als zonder een medische indicatie kunnen dus bij ons bevallen op de Verloskunde – en kraamafdeling.

Om aan de stijgende zorgvraag te kunnen blijven voldoen, breiden we ons Moeder en Kindcentrum uit met nog meer comfortabele gezinskamers. Vrouwen en hun partners kunnen bij ons terecht in een prettige omgeving met alle zorg die nodig is. Om voor zowel moeder als kind op alle vlakken veilige zorg te garanderen, werken we samen met verschillende specialismen. Zo delen gynaecologen, arts-assistenten, klinisch verloskundigen, verpleegkundigen, kinderartsen en neonatologen elkaars expertise. Ook verloskundigenpraktijken uit de regio zijn betrokken bij de zorg rondom bevallingen in Reinier de Graaf. Samen bieden we ouders de beste zorg op maat, zodat zij met een goed gevoel kunnen terugkijken op de geboorte van hun kind. Ook werken we met belangrijke samenwerkingspartners als bijvoorbeeld het LUMC, het Erasmus MC, het Sophia Kinderziekenhuis, het Prinses Maximá Centrum voor kinderoncologie en Jeugd Gezondheidszorg (JGZ). Doordat wij onze kennis delen, kun je zeker zijn van de beste zorg voor jou en je kind. Je kunt ook terecht in het Fertiliteitscentrum en ons expertisecentrum Kind en Allergie. Ook heeft de polikliniek Jeugd  en alcohol een belangrijke voortrekkersrol in Nederland. Hier is het nazorgtraject bedacht waarmee we kinderen na een alcoholvergiftiging helpen om een terugval te voorkomen. Reinier de Graaf heeft hiervoor de topklinische erkenning van de STZ.

Op de afdeling Neonatologie behandelen we baby’s vanaf 32 weken die te vroeg geboren of ziek zijn. Als het medisch mogelijk is, blijven moeder en kind dag en nacht bij elkaar op een couveusesuite. Kinderen van 0 tot 18 jaar verplegen we op de Kinder- en jeugdafdeling. Wij betrekken ook hier de ouders bij de behandeling van hun kind. In ons Moeder en Kindcentrum bieden we gezinsgerichte zorg. Dit betekent dat we het belangrijk vinden dat moeder en kind zoveel mogelijk bij elkaar blijven, ook als er complexe medische zorg nodig is. Daarnaast zijn de partners welkom, net als broertjes en zusjes. In onze zorg staat het hele gezin centraal. Dit zorgt voor goede hechting, niet alleen tussen moeder en kind, maar ook met de partner en broertjes en/of zusjes. We besluiten samen met ouders wat nodig is in de zorg voor het kind en soms leren we hen ook handelingen aan om hun kind  zoveel mogelijk zelf te kunnen verzorgen.