Coronavirus: informatie over uw afspraak en over onze bezoekersregeling.

Meer informatie

Moeder & kind

De afdelingen Verloskunde, Kraam, Neonatologie en Kind en Jeugd vormen samen het Moeder en Kindcentrum van Reinier de Graaf.

oeder en kind verlaten ziekenhuis

Om moeder en kind de beste zorg te verlenen werken onze zorgprofessionals nauw samen, zowel in het ziekenhuis als met collega’s van regionale verloskundigenpraktijken en zorginstellingen zoals het LUMC, het Erasmus MC, het Sophia Kinderziekenhuis, het Prinses Maximá Centrum voor kinderoncologie en het JGZ Zuid-Holland West.

Bij alle zorg die wij in ons Moeder en Kindcentrum verlenen staat het gezin centraal. Bij deze zogenoemde gezinsgerichte zorg is de gezondheid van moeder en kind leidend. Onze zorgverleners coachen ouders in de zorg van hun baby of zieke kind zodat ze vol vertrouwen naar huis gaan.