Altijd een verwijsbrief nodig

Je hebt een verwijzing voor (niet spoedeisende) ziekenhuiszorg nodig als je wil dat deze wordt vergoed door jouw zorgverzekeraar.

Heb je geen geldige verwijsbrief als je in een ziekenhuis komt? Dan betaal je misschien zelf de behandeling of de behandeling vindt pas plaats wanneer je de juiste verwijsbrief hebt. Je bent hiervoor zelf verantwoordelijk.

Een verwijzing kan zowel een brief als een elektronisch bericht zijn van de verwijzer naar de specialist. Een verwijsbrief of verwijzing is alleen geldig als de datum ervan vóór de datum van jouw eerste afspraak in het ziekenhuis ligt of dezelfde datum heeft als die van jouw eerste afspraak. Je kunt niet achteraf nog de verwijzing regelen.

Welke verwijzers zijn er?

In de meeste gevallen krijg je een verwijsbrief via de huisarts, maar ook andere zorgverleners of specialisten kunnen verwijzer zijn. Het is per zorgverzekeraar verschillend wie als verwijzer wordt geaccepteerd. Een overzicht van de beroepsgroepen die worden gezien als verwijzer, vind je in het overzicht verwijzer medisch specialistische zorg per zorgverzekeraar.

Als je een verwijsbrief hebt van een zorgverlener die door de verzekeraar niet wordt gezien als verwijzer (in het schema aangegeven met NEE), is het noodzakelijk eerst naar de huisarts te gaan voor een geldige verwijsbrief. Een huisarts mag namelijk in alle gevallen verwijzen naar een medisch specialist. De huisarts is dat niet verplicht; hij of zij geeft alleen een verwijzing als dit medisch noodzakelijk is.

Let op: er zijn enkele zorgverzekeraars die zonder geldige verwijsbrief mogelijk wel jouw zorgkosten vergoeden. Dit zijn:

  • 2209 Jan van Breda te Antwerpen
  • 2210 Allianz
  • 6001 Bupa Shell
  • 6002 IPS Studentenverzekering
  • 8954 AON Studentenverzekering
  • Patiënten uit een ander Europees land die een geldige European Health Insurance Card (EHIC) overleggen
  • Alle niet Europese zorgverzekeraars

Nieuwe verwijzing?

Was je eerder in ons ziekenhuis, maar heb je nu een ander gezondheidsprobleem? Denk er dan aan om weer een nieuwe verwijsbrief mee te nemen.