Bezoek aan een polikliniek

Hier leest u informatie over een bezoek aan een van onze poliklinieken. Wat moet u meenemen, hoe werkt het met de patiëntenpas en waar kunt u zich melden?

Wij raden aan om bij uw bezoek aan een polikliniek een naaste mee te nemen naar uw afspraak. Daarnaast is het belangrijk om de volgende zaken mee te nemen:

  • Legitimatiebewijs: identiteitskaart, paspoort of rijbewijs
  • Geldige verzekeringspolis of geldig verzekeringspasje
  • Verwijsbrief van uw huisarts, verloskundige of specialist en/of uw verwijskaart. Bent u door uw verwijzer digitaal verwezen (via ZorgDomein), neem dan uw ZorgDomein-nummer mee
  • Lijst met medicijnen die u gebruikt
  • Uw keuringspapieren als u voor een keuring komt

Goed voorbereid naar uw afspraak

Zo werkt u zelf mee aan veilige zorg in ons ziekenhuis.

Regel zelf de veilige uitwisseling van uw medische gegevens.