Eerste resultaten patiëntenpanel

Vanuit de Cliëntenraad hebben we er vorig jaar al enthousiast over geschreven: het patiëntenpanel van het Reinier de Graaf ziekenhuis. En waar we toen nog druk bezig waren met de voorbereiding en het werven van leden, zijn inmiddels de antwoorden op de eerste vragenlijst binnen.

Als Cliëntenraad zijn we heel blij dat maar liefst 74% van de panelleden de vragen heeft beantwoord. Wij horen graag hoe patiënten de zorg in Reinier de Graaf ervaren. Dat geeft ons een goed beeld hoe het nu gaat in de zorg en waar deze eventueel nog verder verbeterd kan worden.

De eerste vragenlijst ging over de telefonische bereikbaarheid. Werd u snel te woord gestaan, werd uw vraag beantwoord, op welk moment wilt u het liefst bellen en is dat dan ook mogelijk. Ook stelden we vragen als “Wilt u het liefst telefonisch een afspraak maken of liever via andere wegen, zoals de website of het patiëntenportaal?”.

De meeste panelleden geven aan tevreden te zijn. Gemiddeld wordt een rapportcijfer 8 gegeven voor de telefonische bereikbaarheid in het algemeen. Dat is mooi, maar wij vinden dat het beter kan en moet. En daar is ook ruimte voor.

Zo is niet iedereen tevreden over de manier waarop zij te woord zijn gestaan en of hun telefoontje tot een oplossing heeft geleid. Ook willen veel patiënten de mogelijkheid om in hun lunchpauze te bellen, terwijl de poliklinieken nu rond deze tijd niet altijd goed bereikbaar zijn vanwege lunchpauzes van het personeel. Ook het digitaal maken van een afspraak, bijvoorbeeld via het patiëntenportaal, wordt als wenselijk gezien. En de mogelijkheid om teruggebeld te worden wordt ook als wens geuit.

Op basis van deze resultaten heeft de Cliëntenraad een advies met aanbevelingen aan de Raad van Bestuur geschreven. En die heeft al toegezegd een aantal dingen direct op te pakken, en andere mee te nemen in het project “polikliniek van de toekomst”.

In de eerste vragenlijst hebben we ook gevraagd hoe de panelleden het invullen ervaren hebben. De vragenlijst bleek duidelijk en het invullen eenvoudig. Het meedoen werd als plezierig gewaardeerd. Ook hebben de panelleden nieuwe onderwerpen benoemd voor volgende vragenlijsten. Daar kan het ziekenhuis weer mee aan de slag!

Het panel is nu nog bescheiden in omvang met ongeveer 130 leden. Wij hopen dat meer mensen zich zullen aansluiten om zo nog meer ervaringen te kunnen verzamelen. Ook iets voor u om mee te doen? Bent u patiënt in Reinier de Graaf of woont u in deze regio? Geef u dan op via de link op deze pagina.