Dagstart helpt onze medewerkers structuur aan te brengen en knelpunten op te lossen

4 mei 2023

Elke dag even stil staan bij wat goed gaat en wat beter kan. Op vrijwel alle afdelingen binnen het Reinier de Graaf ziekenhuis doen medewerkers dat volgens uitgangspunten van het Lean-gedachtengoed. Met de inzet van Lean stimuleren we medewerkers om de zorg die we bieden elke dag te verbeteren. Steeds meer collega’s behalen hun ‘Green Belt in Lean’, wat ervoor zorgt dat verbeteringen daadwerkelijk gerealiseerd worden. Zo ook bij de afdeling Verloskunde. Hieronder lees je een succesverhaal.

De meerjarenambities van Reinier de Graaf komen in alle lagen van de organisatie terug. De ambitie is vertaald naar een jaarplan van de afdeling. De dagstart is de basis waarmee medewerkers op dagelijkse basis aan de slag gaan met het verwezenlijken van de afdelingsdoelen. Regieverpleegkundige Birgit von Henning van de afdeling Verloskunde is blij met de invoering van de dagstart. “Voorheen deed iedereen eigenlijk maar wat. Aan het einde van een dag was niet duidelijk of al het werk was gedaan. Medewerkers gingen met een ontevreden gevoel naar huis. De werksfeer was nogal chaotisch.” Vanuit het management kwam toen het advies om duurzamer te gaan werken. “Dat was mij in eerste instantie niet helemaal duidelijk, maar toen het concept van de dagstart werd geopperd viel het kwartje. Meer inzicht in je werk en effectiever worden.”

Rond het verbeterbord
“De dagstart is een kort overleg aan het begin van onze dienst. We staan rond het zogenaamde ‘dagstart- en verbeterbord’, een planningsbord waarop de werkzaamheden van de dag staan. Alle medewerkers die op die dag werken, zijn bij het overleg aanwezig. Net als de afdelingssecretaresse en het afdelingshoofd. We nemen dan door wat er die dag moet gebeuren, kijken naar de patiëntenverdeling en de zorgzwaarte. Verder nemen we mededelingen door en mogelijke knelpunten. We bespreken of we knelpunten diezelfde dag nog moeten aanpakken, of dat we bijvoorbeeld gaan beginnen met meten hoe vaak een bepaald knelpunt voorkomt. En vervolgens gaan we aan de slag.”

Knelpunten oplossen: Lean in de praktijk
De dagstart heeft Birgit en haar afdeling aardig wat opgeleverd. “De hoeveelheid werk is niet afgenomen, maar het overzicht en de rust zijn weer terug. Dat is erg fijn. Medewerkers geven nu zelfs aan dat ze het missen als er een keer geen dagstart kan plaatsvinden.” Ook het oplossen van knelpunten is een groot voordeel van de dagstart. Het past bovendien mooi in het effectief werken dat de Lean-methode voorstaat. Birgit geeft een voorbeeld. “Bij keizersnedes mogen de pasgeborenen vaak een uurtje langer bij de moeder en vader blijven op de OK. Als verpleegkundige sta je dat uur dan eigenlijk niks te doen. Vandaar dat wij een verzoek gedaan hebben om in de OK alvast de nodige gegevens over de geboorte in de computer te mogen zetten zodat we onze tijd toch effectief kunnen besteden. Gelukkig mocht dat van de afdeling en kunnen wij nadat we weer terug zijn op de afdeling Verloskunde met andere zaken aan de slag.”