De Nederlandse Endometriose Kliniek en het Reinier de Graaf ziekenhuis bouwen samenwerking uit

8 juni 2023

Vrouwen met endometriose kunnen voortaan terecht bij de Nederlandse Endometriosekliniek (NEK) in Reinier de Graaf voor topklinische zorg. Sinds 1 mei 2023 boden de medisch specialisten van de NEK al poliklinische endometriosezorg op onze locatie in Voorburg. Na zorgvuldig onderzoek is nu besloten dat het expertisecentrum en het Delftse ziekenhuis de handen definitief ineenslaan voor het bieden van volledige topklinische endometriosezorg. Dit betekent dat patiënten met endometriose vanuit een multidisciplinair team hooggespecialiseerde zorg krijgen.

Topklinische zorg
Om de topklinische endometriosezorg op een goede manier in te bedden in onze organisatie, is een gedegen proces van implementatie gestart. Aan de definitieve samenwerking tussen Reinier de Graaf en de NEK is een zorgvuldig onderzoekstraject voorafgegaan. Hierbij zijn alle randvoorwaarden onderzocht en zijn de verschillende adviesgremia geraadpleegd. Ook de zorgverzekeraars waren betrokken bij de besprekingen en ondersteunen de definitieve samenwerking.

Expertisecentrum
Ongeveer een half miljoen Nederlandse vrouwen lijden aan endometriose. Dit is een aandoening waarbij op baarmoederslijmvlies lijkend weefsel buiten de baarmoeder groeit, wat kan leiden tot ontstekingen met verklevingen en (chronische) pijn. De gynaecologen van het expertisecentrum de NEK zijn gespecialiseerd in de behandeling van vrouwen met ernstige endometriose. Zij bieden innovatieve zorg die er op gericht is om endometriose patiënten (weer) een hoge kwaliteit van leven te geven. Deze specialistische zorg sluit aan bij de visie van Reinier de Graaf op het bieden van de beste zorg aan moeder en kind, levensloopgeneeskunde en onze topklinische status.

Voor meer informatie kunnen patiënten terecht op de website van de NEK.