Nieuwe manier van pijnstilling ‘Walking Epidural’ verbetert geboortezorg

7 juni 2024

Sinds kort biedt het Reinier de Graaf ziekenhuis zwangere vrouwen een nieuwe effectieve manier van pijnstilling tijdens bevalling. De zogenaamde ‘walking epidural’ is een ruggenprik waarbij aanstaande moeders in staat zijn om tijdens de bevalling mobiel te blijven. Hierdoor kunnen zij een actievere rol spelen bij het geboorteproces en hebben ze zelf regie over de dosering van de pijnstilling.

De walking epidural is een aangepaste vorm van de traditionele epidurale anesthesie, ook wel bekend als de ruggenprik. Anesthesioloog dr. Wagemans legt uit: “Met de walking epidural krijgt de zwangere vrouw dezelfde medicatie als bij de traditionele ruggenprik, maar met een andere manier van toedienen. Via een slimme infuuspomp kan de patiënt tijdens het geboorteproces uit bed komen en zelf de hoeveelheid pijnstilling reguleren, afhankelijk van de behoefte. Zo wordt maximale pijnstilling bereikt, terwijl de bewegingsvrijheid van de aanstaande moeder behouden blijft.”

Verbetering geboortezorg
Dat vrouwen mobiel kunnen blijven tijdens de bevalling biedt veel voordelen, zegt gynaecoloog Koen Grimminck: “Bij de traditionele epidurale verdoving verliezen vrouwen de kracht in hun benen, wat hen beperkt in hun bewegingen en het zelfstandig draaien in bed. Dit kan de bevalling belemmeren. Met de ‘walking epidural’ behouden vrouwen gedeeltelijk hun mobiliteit, wat de ontsluiting en de indaling van de baby bevordert.” Zorgprofessionals van de afdeling Verloskunde in ons ziekenhuis zijn blij met de introductie van de ‘walking epidural’. Door deze nieuwe mogelijkheid ervaren meer vrouwen een positieve en minder pijnlijke bevalling.