Reinier de Graaf en RAV Haaglanden verbeteren informatieoverdracht spoedpatiënten

27 februari 2023

Veel patiënten die wij bij het Reinier de Graaf ziekenhuis op de Spoedeisende hulp (SEH) behandelen, komen bij ons binnen via de ambulancedienst. Tijdens de rit naar het ziekenhuis verzamelen de ambulancezorgverleners in de ambulance al veel patiëntengegevens die wij ook op de SEH nodig hebben. Denk aan naam en geboortedatum van patiënten, maar ook medische gegevens zoals het ziektebeeld en hartfilmpjes. De overdracht van deze gegevens tussen de ambulancedienst en de SEH hebben we onlangs behoorlijk verbeterd.

“In 2021 typten collega’s van de SEH deze informatie over, in 2022 hebben we de eerste eenvoudige digitale koppeling opgezet en nu hebben we deze uitgebreid met veel extra informatie”, zo vertelt Bjorn Okkerse. Hij houdt zich als IT Architect onder meer bezig met het verbeteren van de overdracht van patiëntgegevens tussen de ambulancedienst en de SEH.

Vanuit enigmaCare naar ziekenhuissysteem
“De extra informatie komt nu uit het systeem van de ambulancedienst, enigmaCare, rechtstreeks in ons eigen ziekenhuissysteem”, aldus hoofd SEH Manon Boomkens. “Een groot voordeel hiervan is dat de patiëntgegevens hierdoor maar één keer genoteerd hoeven te worden, wat het risico op fouten maken vermindert. Daarnaast kunnen we op deze manier sneller werken en zijn cruciale patiëntgegevens eerder beschikbaar voor de verdere behandeling van spoedpatiënten op onze SEH. Ik ben er heel trots op dat we ook op deze manier de zorg aan onze patiënten verder kunnen verbeteren.”

Reinier de Graaf heeft voor deze verbetering samengewerkt met de RAV Haaglanden, een samenwerkingsverband van ambulancevervoerders in de regio Haaglanden. In de toekomst kunnen we als ziekenhuis via deze informatieoverdracht nog feedback geven aan de ambulancedienst om de overdracht en samenwerking nog verder te verbeteren.

Met spoed beschikbkaar
Ons ziekenhuis is een van de eerste ziekenhuizen in Nederland die op deze manier de uitgebreide overdracht van patiëntgegevens vanuit de ambulancedienst naar de SEH heeft geregeld. Daarin hebben we ook samengewerkt met het programma ‘Met spoed beschikbaar’, een initiatief van de landelijke overheid om de overdracht van patiëntgegevens tussen zorgaanbieders in de acute zorg te verbeteren

Nu we deze stap hebben gezet, willen Bjorn en Manon verder met het verbeteren van de overdracht van patiëntgegevens tussen de regionale huisartsenposten en onze SEH en de Eerste Harthulp. De verwachting is dat ook dit op korte termijn een stuk sneller en gemakkelijker gaat verlopen.