Reinier de Graaf gaat zelfstandig verder

16 november 2022

Het Reinier de Graaf ziekenhuis treedt per direct uit het bestuur van de Reinier Haga Groep. De Ondernemingskamer in Amsterdam heeft dat vandaag mogelijk gemaakt door hiervoor een tijdelijke voorziening te treffen. Hierdoor kan Reinier de Graaf, vooruitlopend op de definitieve ontvlechting van de RHG, zelfstandig verder. Het betekent dat het Reinier de Graaf ziekenhuis vanaf nu weer een eigen raad van bestuur en raad van toezicht krijgt en niet meer bestuurlijk verantwoordelijk is voor Langeland en Haga, de twee andere ziekenhuizen uit de RHG.

Lees hier het bericht van de Reinier Haga Groep.

Behoud van kwaliteit van zorg
De directie van Reinier de Graaf laat mede namens de medische staf, de ondernemingsraad, cliëntenraad, de verpleegkundige raad en het management weten blij te zijn met deze uitspraak. Carina Hilders, directievoorzitter Reinier de Graaf: “Na een lang ontvlechtingsproces van drie jaar, kunnen we eindelijk onze volle energie weer richten op onze belangrijke maatschappelijke taak. En dat is het bieden van de allerbeste zorg aan de individuele patiënt, de regio en de samenleving als geheel. In het langdurige ontvlechtingsproces hebben we het belang van de patiënt altijd vooropgesteld. Om het noodlijdende Langeland ziekenhuis te redden, hebben we onze financiële verantwoordelijkheid genomen door de achtergestelde leningen die LangeLand aan ons heeft, kwijt te schelden en doen we een aanzienlijke kapitaalstorting. Sinds 2019 is het uitgangspunt altijd geweest dat Reinier de Graaf zelfstandig verder gaat en Langeland en Haga fuseren met als gezamenlijk doel om de kwaliteit en continuïteit van zorg in de regio Delft, Den Haag en Zoetermeer te waarborgen. We zijn ervan overtuigd dat met onze versnelde uittreding uit de RHG voortvarender uitvoering kan worden gegeven aan het Hoofdlijnenakkoord waarover de betrokken partijen op 31 oktober 2022 overeenstemming bereikten. Hiermee is de verwachting dat de definitieve ontvlechting van de Reinier Haga Groep dit jaar wordt gerealiseerd.” 

Samen voor een gezonder leven
Als zelfstandig ziekenhuis kunnen we veel flexibeler inspelen op de veranderende zorgvraag van meer dan een half miljoen mensen uit de regio Delft. Door de toenemende vergrijzing stijgt de zorgvraag, terwijl we de zorg tegelijkertijd willen verbeteren en betaalbaar moeten houden. Onze zelfstandigheid maakt ons bovendien wendbaarder waardoor we uitdagingen, bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt, makkelijker het hoofd kunnen bieden. De aankomende jaren zetten we ons in om ziektes te helpen voorkomen en de gezondheid van mensen in elke levensfase te bevorderen. Om die missie te realiseren, investeren we in preventie, levensloopgeneeskunde en samenwerkingsverbanden. Samen met onze belangrijke regionale netwerkpartners zoals huisartsen, VVT-instellingen, de gemeente Delft, de TU Delft, zorgverzekeraars en andere ziekenhuizen zorgen we ervoor dat de zorg voor iedereen kwalitatief goed, betaalbaar en toegankelijk blijft.