Vanaf 1 juli 2022 is Reinier de Graaf rookvrij

Als ziekenhuis willen wij in 2022 volledig rookvrij zijn en ons inzetten voor een rookvrije generatie. Roken is immers de belangrijkste vermijdbare oorzaak van vroegtijdige sterfte en ziekte, zoals longziekten en hart- en vaatziekten.

10 mei 2022

Daarom willen we het gehele ziekenhuisterrein rookvrij maken, zodat we onze patiënten, bezoekers en medewerkers beschermen tegen tabaksrook en tegen de verleiding om zelf te gaan roken.

Vanaf vrijdag 1 juli 2022 is het gehele terrein van het Reinier de Graaf ziekenhuis rookvrij. Dit geldt voor zowel het Gasthuis in Delft, als het Behandelcentrum Voorburg. Wat betreft het Behandelcentrum Westland in Naaldwijk gaan we in gesprek met de eigenaar van het terrein om mogelijk ook dit rookvrij te maken.

De rookabri’s op het terrein van het ziekenhuis gaan daarom verdwijnen en de ‘rookkas’ van het Gasthuis krijgt een andere invulling. Er komen voldoende bordjes om aan te geven dat het een rookvrij terrein is, waar patiënten, bezoekers, medewerkers en andere personen zoals leveranciers niet mogen roken.

Hulp nodig met stoppen
In aanloop naar 1 juli gaan we onze patiënten en bezoekers op verschillende manieren informeren over ons rookvrije terrein. Rokende patiënten die bij ons opgenomen zijn en die willen stoppen met roken, kunnen hierover in gesprek gaan met hun behandelaar. Hij of zij kan dan nicotinevervangende middelen beschikbaar stellen of de patiënt doorverwijzen naar een instantie die kan helpen met het stoppen met roken.

Op dit moment is al 73 procent van de ziekenhuizen in Nederland rookvrij en Reinier de Graaf sluit zich hier graag bij aan. We zijn dan ook al langere tijd bezig om rookvrij te worden en om in te zetten op een rookvrije generatie. Zo hebben we vorig jaar een rookvrije speeltuin naast het ziekenhuis geopend. En eind vorig jaar hebben we een enquête gehouden waaruit is gebleken dat een overgroot deel van de collega’s achter een volledig rookvrij ziekenhuisterrein staat.