Naar het ziekenhuis tijdens de coronacrisis?

Dit zijn onze maatregelen en huisregels

Bureau Transmurale zorg

De best mogelijke zorg bieden we samen. Hierin staan samenwerking en de kwaliteit van zorg voor de patiënt centraal. Het Reinier de Graaf ziekenhuis hecht veel waarde aan een goede samenwerking met andere zorgverleners en organisaties in de zorgketen en daarbuiten.

De zorg stopt niet bij de drempel van het ziekenhuis. We maken namelijk deel uit van het zorgnetwerk van de patiënt. Binnen ons ziekenhuis hebben we daarom het Bureau Transmurale Zorg opgericht.

Overleg en in gesprek

Het Reinier de Graaf ziekenhuis heeft op verschillende manieren contact  met partners in het netwerk binnen de regio. Zo streven we ernaar om de juiste zorg op de juiste plek aan te bieden. Ook willen we de best passende zorg op maat te leveren. Om onze kennis te delen en samen met elkaar de juiste zorg te bieden, hebben we ook verschillende contact- en overlegmomenten. Voor al uw vragen over de samenwerking binnen de regio kunt u terecht bij het Bureau Transmurale Zorg.

We hebben als Bureau Transmurale Zorg een aantal belangrijke partijen waarmee we nauw contact onderhouden en zo de juiste informatie ophalen en brengen. Dit doen we om de continue informatiestroom vanuit Reinier de Graaf te waarborgen en signalen uit de keten van zorgpartners op te vangen. Zo kunnen we de patiënt de juiste zorg op de juiste plaats binnen de regio bieden. Ook werken we nauw samen met huisartsen, Verzorging Verpleging Thuiszorg (VVT), Integrale Geboortezorg en een team met transferverpleegkundigen.

Wie werken bij Bureau Transmurale Zorg

  • Anja van der Eijk, manager Bureau Transmurale Zorg – a.vandereijk@rdgg.nl
  • Patricia van den Berge, transmuraal projectleider Bureau Transmurale Zorg / accountmanager intergrale geboortezorg- P.vandenBerge@rdgg.nl 
  • Stella de Regt, transmuraal projectleider Bureau Transmurale Zorg – S.deRegt@rdgg.nl
  • Alet Bong, transmuraal huisarts Bureau Transmurale Zorg – a.bong@rdgg.nl
  • Paul Bucx, transmuraal huisarts Bureau Transmurale  Zorg- p.bucx@rdgg.nl
  • Esther Merten, accountmanager  huisartsen Bureau Transmurale Zorg transmurale zorg  – e.merten@rdgg.nl
  • Annelies Principaal, coördinator transferverpleegkundigen – a.principaal@rdgg.nl
  • Ageeth Vollaard, accountmanager huisartsen Reinier Haga Medisch Diagnostisch Centrum – a.vollaard@rdgg.nl

Het  team transferverpleegkundigen

Het team van transferverpleegkundigen binnen Reinier de Graaf draagt zorg voor de begeleiding van het proces van de transfer van ziekenhuis naar een volgende verblijfplaats. Ons ziekenhuis werkt hierin nauw samen met een aantal grote zorgaanbieders op het gebied van verpleeg- en verzorgingshuiszorg en thuiszorg in de regio.

Voor vragen over nazorg kunt u als zorgverlener bellen met het Bureau Transmurale Zorg, bereikbaar op 015 260 4314 en vragen naar  Annelies Principaal, coördinator transferverpleegkundigen – a.principaal@rdgg.nl.

Samenwerking huisartsen in de regio

Als huisarts heeft u een centrale rol binnen de zorgketen in de regio. We hechten binnen Reinier de Graaf grote waarde aan een nauwe en gelijkwaardige samenwerking met huisartsen in onze regio. Echter om deze samenwerking te bevorderen heeft het Bureau Transmurale Zorg regelmatig contactmomenten met verschillende zorgprofessionals in de regio.

Onze zorginformatie verspreiden we via kanalen zoals de nieuwsbrief voor zorgpartners, via het zorgbulletin van de ZEL, netwerkbijeenkomsten en (meerdaagse) scholingen (Gasthuispraatjes).

Om de informatie op snelle en heldere manier te verstrekken en om de verbinding nog efficiënter te laten verlopen, zijn er twee transmurale huisartsen werkzaam bij  het Bureau Transmurale Zorg. Zij hebben namelijk directe lijnen met de huisarts en de specialisten in de regio. Deze huisartsen zijn bereikbaar per mail:
Alet Bong, transmuraal huisarts – a.bong@rdgg.nl
Paul Bucx, transmuraal huisarts – p.bucx@rdgg.nl

Heeft u vragen over huisartsen en zorg en de keten

Voor meer informatie rondom huisartsen en de keten, kunt u contact opnemen met Esther Merten, accountmanager huisartsen, via e.merten@rdgg.nl.

Integrale Geboortezorg in Reinier de Graaf

De afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in de samenwerking tussen professionals in de geboortezorg. Inmiddels is er een actief samenwerkingsverband tussen verloskundigen, kraamzorg, jeugdgezondheidszorg en de gynaecologen, kinderartsen en afdeling verloskunde van het Reinier de Graaf Gasthuis.

Ook in breder verband werkt Reinier de Graaf samen om ieder kind de best mogelijke start van zijn of haar leven te geven. Hiervoor is een nauwe samenwerking binnen de Coalitie Kansrijke Start met de Gemeente Delft,  zorgverzekeraar DSW, Delft voor Elkaar, de ZEL, het Verloskundig Samenwerking Verband (VSV) Reinier, JGZ Zuid Holland West en tot slot Delft Support. Lees hier meer over deze samenwerking.

Voor vragen en informatie kunt zich wenden tot Patricia van den Berge, accountmanager  transmurale zorg via p.vandenberge@rdgg.nl.

Samenwerking met verpleeg- en verzorgingshuis en de thuiszorg

In  verbinding met de 1e en 2e, 3e lijn is ons doel om voor elke patiënt de beste (na) zorg op de juiste plaats te organiseren. We willen de komende jaren doorgaan met het leveren van de beste zorg en de beste kwalitatieve nazorg,  in samenwerking met de VVT-partners. (verpleeg/verzorgingshuis/thuiszorg)

Om deze samenwerking te bevorderen en te versterken is er structureel Netwerk MT-overleg met de zorgaanbieders uit de regio Delft Westland Oostland (DWO) en omstreken. Dit overleg staat namelijk in het teken van het uitwisselen van informatie en het maken van afspraken in het belang van de patiënt en het bevorderen van de doorstroom

Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met Anja van der Eijk, manager Bureau Transmurale Zorg – a.vandereijk@rdgg.nl

(Na) Scholings bijeenkomsten

Reinier de Graaf streeft een cultuur na waarin we continu leren en verbeteren aanmoedigen en ondersteunen. Wij willen dit ook toepassen in de keten. Het leren van en met elkaar draagt ook bij aan het verstevigen van de band. Daarom organiseert het BTZ diverse nascholingen voor- en samen met de ketenpartners.

Zo zijn er regelmatig de zogenoemde Gasthuispraatjes waarin we vanuit een bepaald specialisme of multidisciplinair onderwerp theoretische kennisdelen. We leren van praktijksituaties. Ook onze zorgverleners analyseren tijdens deze scholingen op een kritische en gestructureerde wijze de daadwerkelijk verleende zorg. Dit doen zij om de kwaliteit van de zorgverlening te verbeteren. Voor deze scholingen vragen we  accreditatiepunten aan. Meer informatie over nascholingsdata en de mogelijkheid om u aan te melden vindt u bij Agenda.