Kinderen met kanker

De kinderoncoloog heeft jou en jouw ouders voor behandeling doorgestuurd naar het Reinier de Graaf ziekenhuis. Dit betekent dat een deel van je behandeling bij ons zal gebeuren. Dit is vaak dichter bij huis.

Jullie zijn van harte welkom in ons ziekenhuis. In dit onderdeel op de website vertellen we je wat je allemaal kunt verwachten in ons ziekenhuis, wie wij zijn en tot slot hoe de diverse behandelingen verlopen. 

Kinderoncologie
In Nederland krijgen jaarlijks ongeveer 600 kinderen een vorm van kanker. Sinds juni 2018 krijgen deze kinderen behandelingen in het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie in Utrecht (PMC).

Om de zorg voor kinderen met kanker zo goed mogelijk te organiseren, werkt het PMC samen met 20 ziekenhuizen in Nederland, die we Shared Care Centra noemen. Het Reinier de Graaf ziekenhuis is er daar één van.

Het PMC stelt de definitieve diagnose, voert de complexe onderzoeken uit en stelt tot slot een behandelplan op. Bepaalde onderdelen van de behandeling kunnen plaatsvinden in ons ziekenhuis, zoals chemotherapie, poliklinische controles en spoedeisende zorg. Ook nemen wij kinderen op in geval van een bloedtransfusie en antibiotica bij koorts. Wanneer zorg immers dichter bij huis kan worden gegeven, kan het normale leven zoveel mogelijk door gaan. Het uitgangspunt van het PMC is daarom ook ‘centraal wat moet, lokaal wat kan’.