Medisch dossier

Reinier de Graaf houdt van iedere patiënt een dossier bij. In een dossier worden de relevante gegevens over u als patiënt vastgelegd en bewaard. Dit is nodig voor goede zorg en hulpverlening en het is wettelijk verplicht.

Van alle patiënten die behandeld worden in het Reinier de Graaf worden persoonlijke gegevens vastgelegd in een Elektronisch Patiënt Dossier (EPD). In dit dossier staat informatie over uw gezondheidstoestand, onderzoeken en behandelingen die u heeft gehad en gegevens die uw arts met uw toestemming heeft opgevraagd (bijvoorbeeld bij een arts uit een ander ziekenhuis). Uw dossier wordt vertrouwelijk behandeld volgens de regels die hiervoor gelden binnen Reinier de Graaf.

Een deel van uw gegevens, namelijk laboratoriumuitslagen, de briefwisseling tussen uw artsen en radiologiebeelden, kunt u inzien via het patiëntenportaal Mijn Reinier de Graaf. Mijn Reinier de Graaf is een gratis service voor alle patiënten van Reinier de Graaf en werkt in een persoonlijke en beveiligde omgeving. U kunt op elk moment online diverse gegevens inzien. Houd er daarbij rekening mee dat hier alleen (een deel van) de medische gegevens van u instaan die vanaf half april 2018 zijn verzameld.

Inzage en kopie van uw patiëntendossier

Oudere dossiergegevens (van vóór half april 2018) en uitgebreidere dossiergegevens zijn gedigitaliseerd en in Reinier de Graaf beschikbaar. Wilt u een (papieren) kopie ontvangen van (een deel) van uw patiëntendossier? Dan kunt u dit opvragen opvragen via het ‘aanvraagformulier kopie patiëntendossier‘. Meestal is het niet nodig om het volledige dossier aan te vragen: u kunt ook delen van het dossier opvragen. U ontvangt het opgevraagde dossier ongeveer 4 weken na aanvraag. Bij het ingevulde formulier voegt u een kopie van uw legitimatiebewijs toe.

Hebt u vragen over de inhoud van uw dossier? Stel deze aan uw behandelend arts. U kunt dit aangeven op het aanvraagformulier bij ‘doel van de aanvraag’. U kunt dit formulier ook telefonisch aanvragen bij ons Medisch Archief.

Wijzigen of aanvullen van uw dossier

Vindt u dat gegevens in uw dossier feitelijke onjuist zijn of onvolledig? Dan kunt u uw behandelend arts vragen om deze te corrigeren of aan te vullen. U kunt hiervoor het ‘formulier voor correctie of aanvulling patiëntendossier‘ gebruiken. De behandelend arts is niet verplicht uw correctieverzoek door te voeren. U kunt ook uw eigen visie op de behandeling opschrijven in een verklaring. Uw arts voegt deze verklaring vervolgens toe aan het dossier.

Vernietigen medisch dossier

U kunt een aanvraag doen voor het vernietigen van uw medisch dossier. Het verzoek kunt u doen via het ‘formulier vernietigen medisch dossier‘.

Gebruik medische gegevens

Op onze pagina over privacy leggen wij u graag uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en wat u hiervoor zelf kunt regelen.

Medisch onderzoek met uw gegevens

Met wetenschappelijk onderzoek proberen we de zorg van toekomstige patiënten te verbeteren en soms kunnen we op deze manier nieuwe behandelmethoden ontdekken. We vertellen u hier graag meer over op onze webpagina over medisch onderzoek met uw gegevens.

Nederlandse kankerregistratie

Op het moment dat u in het ziekenhuis de diagnose kanker krijgt, leggen artsen en verpleegkundigen uw gegevens vast in een medisch dossier. Dit is wettelijk verplicht. Een deel van uw gegevens die in dit medisch dossier staat, wordt opgenomen in een onafhankelijke databank: de Nederlandse Kankerregistratie (NKR).

Met gegevens uit de NKR wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan in het belang van de volksgezondheid. Daarmee wordt de kennis over kanker voortdurend verbeterd. Als u desondanks niet wilt dat uw gegevens opgenomen worden in de NKR, dan kunt u dit aan het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) kenbaar maken. Wilt u meer weten over de NKR of wilt u niet dat uw gegevens opgenomen worden in deze databank? Bekijk dan de folder van het IKNL.

Heeft u vragen over uw medisch dossier? Of wilt u de ingevulde formulieren (met kopie legitimatie) per e-mail versturen? Stuur dan uw e-mail naar het Centraal Medisch Archief, cma@rdgg.nl.