Medisch onderzoek met uw gegevens

Als u onderzoeken of een behandeling in ons ziekenhuis krijgt, komen uw medische gegevens in uw patiëntendossier te staan. Naast deze medische gegevens die we opslaan, bewaren we soms ook lichaamsmateriaal dat is afgenomen.

Medische gegevens
Medische gegevens zijn alle gegevens die we verzamelen voor uw onderzoek en behandeling. Denk hierbij aan uitslagen, diagnoses en het behandelplan.

Lichaamsmateriaal
Soms nemen we lichaamsmateriaal af voor onderzoek. Dit kan bloed, urine of weefsel zijn. De uitslag gebruikt de arts om een diagnose te stellen of om te beslissen welke behandeling u nodig heeft. Het lichaamsmateriaal dat overblijft heet ‘restmateriaal’. Het ziekenhuis kan dit restmateriaal gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.

Medisch-wetenschappelijk onderzoek
Met wetenschappelijk onderzoek proberen we de zorg voor toekomstige patiënten te verbeteren. Soms kunnen we door dit onderzoek zelfs nieuwe behandelmethoden ontdekken. Bij het doen van onderzoek gebruikt het ziekenhuis uw medische gegevens en/of restmateriaal volledig anoniem. Als anoniem gebruik van uw gegevens niet mogelijk is, geven we een unieke code aan uw gegevens. Deze code zorgt ervoor dat uw medische gegevens niet meer direct aan uw naam gekoppeld zijn (pseudoniem).

Voor onderzoek met gegevens die niet meer direct aan uw naam gekoppeld zijn, is het niet nodig dat de onderzoeker u om toestemming vraagt. Maar wanneer u niet wil dat wij uw medische gegevens of restmateriaal gebruiken voor onderzoek, kunt u dit aangeven bij de arts die u behandelt. De arts zal dit dan in uw dossier vermelden, zodat uw keuze is vastgelegd. U hoeft geen reden op te geven. Uw keuze heeft uiteraard geen invloed op uw behandeling.

Bij onderzoek waarbij het wél nodig is dat we uw medische gegevens en/of restmateriaal koppelen aan uw naam, vragen we altijd eerst om uw toestemming. Alle onderzoekers zijn verplicht om zorgvuldig en volgens duidelijke richtlijnen met uw privacy om te gaan.

Folder
In de folder ‘Wetenschappelijk onderzoek met uw resterend lichaamsmateriaal en/of medische gegevens, kunt u meer lezen over dit onderwerp. In deze folder staat ook wat u kunt doen als u bezwaar heeft tegen gebruik van uw medisch gegevens of restmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek.