Medisch wetenschappelijk onderzoek

Als u onderzoeken of een behandeling in ons ziekenhuis krijgt, komen uw medische gegevens in uw patiëntendossier te staan. Naast deze medische gegevens die we opslaan, bewaren we soms ook lichaamsmateriaal dat is afgenomen.

Tijdens uw onderzoek en/of behandeling in ons ziekenhuis worden medische gegevens verzameld en in uw patiëntendossier vastgelegd. Om een diagnose bij u te kunnen stellen wordt soms lichaamsmateriaal afgenomen, zoals bloed of weefsel. Het lichaamsmateriaal dat daarna overblijft heet ‘restmateriaal’. Deze medische gegevens en dit restmateriaal kunnen worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, kwaliteitsonderzoek en onderwijs. De medische gegevens of restmateriaal die hiervoor gebruikt worden zijn niet direct te herleiden tot u als persoon.

Met wetenschappelijk onderzoek proberen we de zorg voor toekomstige patiënten te verbeteren. Door onderzoek kunnen nieuwe behandelmethoden of medicijnen worden gevonden. Ook worden medische gegevens gebruikt voor onderzoek naar de kwaliteit van de zorg (kwaliteitsonderzoek).  

Toestemming
Uitgangspunt is dat u toestemming moet geven voor wetenschappelijk onderzoek met uw gegevens of restmateriaal. In uitzonderingsgevallen kan dit echter ook zonder uw toestemming worden uitgevoerd. Dit is bijvoorbeeld het geval als het gaat om patiënten die niet meer te bereiken zijn of wanneer het onderzoek een zeer groot aantal patiënten betreft. In dergelijke uitzonderingssituaties mogen wij, onder strikte voorwaarden, uw medische gegevens of restmateriaal gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek of kwaliteitsdoeleinden.

Als u dat niet wilt, dan kunt u daartegen bezwaar maken bij de arts die u behandelt. De arts zal dit dan in uw dossier vermelden, zodat uw keuze is vastgelegd. U hoeft geen reden op te geven. Uw keuze heeft uiteraard geen invloed op uw behandeling.

Alle onderzoekers zijn verplicht om zorgvuldig en volgens duidelijke richtlijnen met uw privacy om te gaan.

Folder
In de folder ‘Wetenschappelijk onderzoek met uw resterend lichaamsmateriaal en/of medische gegevens’ kunt u meer lezen over dit onderwerp. In deze folder staat ook wat u kunt doen als u bezwaar heeft tegen gebruik van uw medisch gegevens of restmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek.