Zorg dichtbij: Efficiëntere behandeling bij breuk van het scafoïd

5 december 2022

Om de zorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden, houdt het Reinier de Graaf ziekenhuis zich bezig met het voorkomen, verplaatsen en vervangen van zorg. Dat doen we onder de noemer Zorg dichtbij. Een voorbeeld hiervan is de pilot die we gestart zijn voor het efficiënter behandelen van patiënten met een verdenking op een breuk van het scafoïd. Dit is een van de botjes in de pols.

Bij een verdenking van zo’n breuk wordt standaard een röntgenfoto gemaakt. Helaas is een scafoïd-breuk vaak moeilijk zichtbaar op een röntgenfoto. Ook geneest het slecht als de breuk onbehandeld blijft. Daarom gaan nu nog alle patiënten die een verdenking hebben op een breuk van het scafoïd, en waarover de foto geen uitsluitsel geeft, in het gips. Het nadeel van dit traject is dat ook veel patiënten die geen breuk hebben toch in het gips gaan.

Om dit proces te verbeteren zijn we gestart met een pilot. Hierbij krijgen patiënten met een verdenking op een breuk van het scafoïd direct na hun röntgenfoto een CT-scan. De breuk is op deze CT-scan beter te herkennen of juist uit te sluiten. Als er geen breuk is, hoeft de patiënt niet in het gips en zijn pijnstillers voldoende. Gipsen is dan alleen nog nodig bij patiënten die het scafoïd echt gebroken hebben.

Direct uitsluitsel
“Dit is een goed voorbeeld van zeer efficiënte zorg”, vertelt Steven de Walle, radioloog en initiatiefnemer van de pilot. “Patiënten weten direct of er wel of geen breuk is en hoeven niet onnodig in het gips. Dat leidt tot een snellere en goedkopere behandeling. En daardoor blijft er voor zorgmedewerkers meer tijd over voor de behandeling van andere patiënten. Nog niet veel ziekenhuizen hebben de behandeling van een breuk van het scafoïd op deze manier ingericht, dus ik ben er trots op dat Reinier de Graaf hierin vooroploopt.”

De pilot is alleen van toepassing op patiënten die via de huisarts zijn doorverwezen, (nog) niet voor patiënten die via de Spoedeisende Hulp ons ziekenhuis binnenkomen. Als de pilot een succes is, dan wordt deze wijze van behandelen de standaard in ons ziekenhuis.