Ouderen

Het aantal inwoners boven de 70 jaar in Nederland neemt toe. Deze toename van 70-plussers noemen we ook wel vergrijzing.

Ouder begeleiden

Als ziekenhuis vinden we het belangrijk om goed in te spelen op deze maatschappelijke ontwikkeling. De zorg voor ouderen kan complex zijn. Vaak gaat het om kwetsbare patiënten met meerdere aandoeningen. Om hen de beste zorg te bieden, kiezen we voor een specifieke benadering van deze oudere patiënten.We scholen onze medewerkers om ervoor te zorgen dat zij de zorgverlening optimaal kunnen afstemmen op oudere patiënten. Binnen elk specialisme zijn er zorgprofessionals die specifieke aandacht hebben voor oudere patiënten en wat zij nodig hebben.

De afdeling Geriatrie is er voor ouderen bij wie sprake is van een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale problemen. Dit vereist een multidisciplinaire aanpak, wat inhoudt dat zorgverleners van verschillende specialismen betrokken zijn bij de behandeling. Met een speciaal team brengen we de ziekten en/of aandoeningen van patiënten van 70 jaar en ouder in kaart, waarna we hen behandelen. Onze behandeling is gericht op het behoud van de kwaliteit van leven en zelfredzaamheid.

Het team van de afdeling Geriatrie bestaat uit klinisch geriaters, verpleegkundig specialisten geriatrie en geriatrieverpleegkundigen. Een geriater is een arts voor oudere patiënten die last hebben van verschillende aandoeningen tegelijkertijd. De geriater is een soort schakel in het behandelproces en brengt het totaalplaatje van de patiënt in kaart. Dit gebeurt op de polikliniek Klinische geriatrie, maar als het nodig is ook tijdens een opname in het ziekenhuis.

Daarnaast zijn er in Reinier de Graaf speciale poliklinieken voor ouderen, zoals de geheugen- en valpolikliniek. Op de geheugenpolikiniek helpen we patiënten met geheugenproblemen of veranderingen in hun gedrag. Patiënten die moeite helpen met lopen of vaak vallen, krijgen hulp op onze valpolikliniek. Oudere patiënten met een breuk door een val, komen terecht op onze Geriatrische Trauma Unit. Zij krijgen niet alleen een behandeling voor hun breuk, maar er wordt onderzocht wat de oorzaak van de val is en of aanvullende zorg nodig is.

De afdeling Geriatrie is ook actief betrokken bij de Beter Bovenop (BEBOP)-studie. Deze studie onderzoekt het effect van prehabilitatie (een trainingsprogramma vooraf) en revalidatie bij oudere patiënten met darmkanker om de uitkomsten na de operatie te verbeteren.