Consultatie

U kunt onze specialisten op verschillende manieren consulteren. Hieronder vindt u meer informatie over de mogelijkheden.

Telefonisch contact specialist

Bij een (acute) zorgvraag van uw patiënt, neemt u contact op met de dienstdoende specialist. De specialist is bereikbaar via de huisartsenlijn van het Reinier de Graaf ziekenhuis op telefoonnummer 015 260 30 60.

Digitaal meekijkconsult via Zorgdomein

Het Reinier de Graaf ziekenhuis doet in samenwerking met de ZEL, LHV-kring en het Franciscus Gasthuis & Vlietland mee aan het pilotproject ‘Digitaal Meekijkconsult’ in de regio’s Delftland, Westland en Oostland (DWO) en Nieuwe Waterweg Noord (NWN).

Advies nodig van specialist

Heeft u behoefte aan een advies van een specialist? Dan biedt het digitaal meekijkconsult de mogelijkheid om een consultvraag aan de specialist te stellen. Dit geldt voor niet-acute zorgvragen bij laagcomplexe zorg. Door de beschikbaarheid van een digitaal meekijkconsult streven we naar:

  • Het voorkomen van onnodige verwijzingen naar de medisch-specialistische zorg;
  • Het gerichter verwijzen naar medisch-specialistische zorg;
  • Het versterken van de samenwerking tussen huisartsen en medisch specialisten;
  • Het verhogen van de kennis en deskundigheid van de huisartsenzorg.

Uitgangspunten voor digitaal meekijkconsult

  • De huisarts stelt een eenduidige hulpvraag en stuurt een korte toelichting met alleen de relevante gegevens mee in de aanvraag;
  • De specialist reageert binnen drie werkdagen op de vraag van de huisarts;
  • Terugrapportage vindt plaats via een korte brief aan de huisarts via Edifact;
  • De reactie van de specialist heeft de status van een advies. De huisarts blijft verantwoordelijk voor de medische zorg (hoofdbehandelaar);
  • Bij de patiënt brengen we geen eigen risico in rekening;

NB: het gaat dus niet om een beeldbelverbinding, maar om een schriftelijke medisch-inhoudelijke vraag, waarbij het mogelijk is om een afbeelding mee te sturen.

Beschikbare specialismen digitaal meekijkconsult

Binnen ons ziekenhuis is het digitale meekijkconsult mogelijk voor onderstaande specialismen:

Het digitale meekijkconsult is volop in ontwikkeling. De komende periode volgen meer specialismen.

Veilige uitwisseling van gegevens via Siilo app

In verband met de privacy van de specialisten is rechtstreeks contact met onze specialisten sinds maart 2017 mogelijk via de Siilo app. Siilo is een speciaal ontwikkelde app  voor veilige uitwisseling van gegevens tussen zorgprofessionals.

In deze app vindt u in het besloten platform onder ‘Transmuraal platform DWO/NWN’ alle rechtstreekse telefoonnummers van onze medisch specialisten en collega-zorgverleners in de regio.

Siilo is gratis te downloaden in de Google Play Store of de Apple App Store. Het is noodzakelijk om u  eenmalig te registreren met uw BIG-nummer. De berichten in Sillo worden niet meer dan 30 dagen bewaard. De informatie komt niet in informatiesystemen. U kunt zich voor dit platform aanmelden of afmelden via ict@zel.nl.