Missie en visie

De Stichting Vrienden ervaart dat veel mensen en organisaties in de regio een natuurlijke (zorg)band hebben met het Reinier de Graaf ziekenhuis. Daarnaast is er een behoefte om bij te dragen aan de samenleving en dat bij voorkeur zichtbaar en dichtbij huis.

De Stichting verbindt die behoeften van mensen aan concrete, aansprekende projecten van het Reinier de Graaf ziekenhuis.

Visie
Mensen hebben behoefte aan persoonlijke zorg in een prettige en helende omgeving. De Vrienden en Partners van de Stichting Vrienden van Reinier de Graaf investeren met verenigde krachten in extra voorzieningen, persoonlijke aandacht en dienstverlening, innovatie, onderzoek en educatie.

Missie
De Stichting Vrienden van Reinier de Graaf zorgt voor extra middelen om projecten van het ziekenhuis te ondersteunen. Projecten die niet uit reguliere middelen kunnen worden betaald, maar wel overduidelijk meerwaarde bieden aan het verblijf en het bezoek van patiënten.

Meervoudige aanpak
Onze lange termijn aanpak spreekt uit onze naam: Vrienden van Reinier de Graaf. We hebben vrienden nodig om uitvoering te geven aan onze missie. We mobiliseren medewerkers, particulieren, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, overheden, opleidings- en kennisinstituten om in beweging te komen voor onze patiënten, hun naasten en bezoekers. We doen alles met en voor elkaar.