Topklinisch ziekenhuis

Reinier de Graaf is lid van de Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen (STZ), waarmee we tot de voorhoede van de Nederlandse ziekenhuizen behoren.

Samen met 27 andere ziekenhuizen in Nederland mag Reinier de Graaf zich een topklinisch ziekenhuis noemen. De topklinische ziekenhuizen vormen een aparte categorie, naast algemene ziekenhuizen en de academische ziekenhuizen. In de topklinische ziekenhuizen ligt de focus, naast het bieden van een goede basiszorg, op opleiden, wetenschap en innovatie. Bovendien wisselen de ziekenhuizen kennis en expertise uit.

Een ziekenhuis mag zichzelf alleen een topklinisch ziekenhuis noemen als het voldoet aan de criteria van de Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen (STZ). Deze organisatie bezoekt elke vijf jaar de topklinische ziekenhuizen om te bepalen of zij nog steeds aan deze criteria voldoen.

Binnen topklinische ziekenhuizen bestaan ook topklinische erkenningen. Een afdeling of polikliniek krijgt een topklinische erkenning wanneer het aan verschillende eisen voldoet, zoals multidisciplinair werken en het inzetten van innovatieve technologieën bij operaties en diagnostiek. De zorg binnen een topklinische erkenning is aantoonbaar onderscheidend ten opzichte van de reguliere zorgverlening in een ziekenhuis. Binnen het Reinier de Graaf zijn er 7 zorgfuncties met een topklinische erkenning, namelijk: het Fertiliteitscentrum, het Centrum voor Allergie en Kind, de polikliniek Jeugd en Alcohol, Chronische Leukemie (Hematologie), het Prostaatkankercentrum, het Borstkankercentrum en het Buikwandcentrum. Dat betekent dat we complexe en hooggespecialiseerde zorg bieden. We werken multidisciplinair en gebruiken innovatieve technologieën bij operaties en diagnostiek.