In ons ziekenhuis gelden maatregelen om het aantal coronabesmettingen zo beperkt mogelijk te houden.

Meer informatie

Toestemming delen medische gegevens

Alleen met uw persoonlijke toestemming kan Reinier de Graaf (als uw zorgverlener) uw medische gegevens delen met andere zorgverleners. Bijvoorbeeld met een ander ziekenhuis waar u een behandelingsrelatie mee heeft.

Medische zorg bij meerdere zorgverleners

Het is mogelijk dat uw arts u voor de beste behandeling doorverwijst naar een specialist in een ander ziekenhuis. Of misschien bent u nu al onder behandeling bij meerdere zorgverleners tegelijk. In dat geval zijn uw medische gegevens over meerdere behandelaars of ziekenhuizen verspreid.

Voor een goede, snelle en veilige behandeling is het belangrijk dat uw arts over al uw medische gegevens beschikt. Ons ziekenhuis mag de gegevens uit uw medisch dossier alleen maar beschikbaar stellen aan andere zorgverleners als u daar toestemming voor geeft. Andere zorgverleners mogen de gegevens alleen inzien, als dat nodig is voor uw behandeling.

Geen antwoord gevonden op uw vraag? Mail uw vraag naar de patiëntenregistratie (patreg@rdgg.nl) en geef daarbij aan dat u een vraag heeft over ‘toestemming delen medische gegevens’.