Toestemming delen medische gegevens

Alleen als u persoonlijk toestemming geeft aan Reinier de Graaf (als uw zorgverlener) kan het ziekenhuis uw medische gegevens delen met andere zorgverleners met wie u een behandelrelatie heeft.

Heeft u medische zorg nodig?
Het is mogelijk dat uw arts u voor de beste behandeling doorverwijst naar een specialist in een ander ziekenhuis. Of misschien bent u nu al onder behandeling bij meerdere zorgverleners tegelijk. In dat geval zijn uw medische gegevens over meerdere behandelaars of ziekenhuizen verspreid.

Geen antwoord gevonden op uw vraag? Mail uw vraag naar communicatie@rdgg.nl en geef daarbij aan dat u een vraag heeft over ‘toestemming delen medische gegevens’.