Naar het ziekenhuis tijdens de coronacrisis?

Meer informatie

Toestemming delen medische gegevens

Alleen als u persoonlijk toestemming geeft aan Reinier de Graaf (als uw zorgverlener) kan het ziekenhuis uw medische gegevens delen met andere zorgverleners met wie u een behandelrelatie heeft.

Heeft u medische zorg nodig?
Het is mogelijk dat uw arts u voor de beste behandeling doorverwijst naar een specialist in een ander ziekenhuis. Of misschien bent u nu al onder behandeling bij meerdere zorgverleners tegelijk. In dat geval zijn uw medische gegevens over meerdere behandelaars of ziekenhuizen verspreid.

Medische gegevens beschikbaar stellen
Voor een goede, snelle en veilige behandeling is het belangrijk dat uw arts over al uw medische gegevens beschikt. Ons ziekenhuis mag de gegevens uit uw medisch dossier alleen maar beschikbaar stellen aan andere zorgverleners als u daar toestemming voor geeft. Andere zorgverleners mogen de gegevens alleen inzien, als dat nodig is voor uw behandeling.

Hoe wisselt Reinier de Graaf Ziekenhuis gegevens uit?
In het Reinier de Graaf ziekenhuis delen we uw medische gegevens met andere zorgverleners via:

Geen antwoord gevonden op uw vraag? Mail uw vraag naar communicatie@rdgg.nl en geef daarbij aan dat u een vraag heeft over ‘toestemming delen medische gegevens’.