Uw mening telt

Reinier de Graaf stelt hoge eisen aan de zorg en dienstverlening. Uw mening is daarbij zeer waardevol. Hiermee kan Reinier de Graaf haar zorg- en dienstverlening steeds verder verbeteren.

Klachten
Als u niet tevreden bent over de gang van zaken, dan horen wij dat ook graag. Neem dan bij voorkeur eerst contact op met de medewerker die uw onvrede heeft veroorzaakt of met het hoofd van de betreffende afdeling. Mocht u er samen niet uit komen of wilt u uw probleem of klacht niet met deze persoon bespreken? Dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionarissen van Reinier de Graaf.

Uw ervaringen met ons ziekenhuis
We horen graag wat uw ervaringen met ons ziekenhuis zijn, zodat we onze zorg continu kunnen verbeteren. Daarom leggen we op veel poliklinieken en afdelingen korte vragenlijsten voor aan patiënten via een tablet.

In deze vragenlijsten kunt u een rapportcijfer geven aan de polikliniek of afdeling waar u geweest bent. Ook kunt u tips en complimenten geven. Daarna volgen mogelijk enkele vragen over een specifiek onderwerp waarover de polikliniek of afdeling graag uw mening wil weten. Uw antwoorden zijn anoniem. Poliklinieken en afdelingen gebruiken de resultaten van de vragenlijsten om verbeteracties in gang te zetten.

Wij stellen het zeer op prijs als u hieraan wilt deelnemen.